KWS
   
 

Sortiment zmesí medziplodín

KWS AckerFit Diversity (KWS AckerFit Vielfalt)

Naštartujte rozmanitosť

KWS AckerFit Diversity Zmes: reďkev siata olejná, horčica biela, pohánka tatárska, ľaničník siaty, slnečnica ročná, ďatelina obrátená, facélia vratičolistá, vika siata

Termín sejby: polovica júla až polovica augusta

Výsevok: 1 balenie na 0,7 – 0,8 ha

 

Hlavné výhody:

 • prerušuje osevný postup
 • zvýšenie aktivity pôdnych organizmov
 • podporuje rôzne typy prekorenenia pôdy
 • chráni pred eróziou pôdy
 • púta vzdušný dusík
 • rýchlym vývojom konkuruje burinám
 • zvýšenie druhovej rôznorodosti
 • zvýšenie dostupnosti fosforu
 • zníženie vymývania živín vďaka hromadeniu živín v rastline
 • rýchly počiatočný vývoj

__________________________________________________________

KWS AckerFit Crucifer free (KWS AckerFit Kreuzblütlerfrei)

Na časté zastúpenie repky v osevnom postupe

KWS AckerFit Crucifer free Zmes: pohánka tatárska, ďatelina obrátená, facélia vratičolistá, vika siata

Termín sejby: polovica júla až polovica augusta

Výsevok: 1 balenie na 0,7 – 0,8 ha

 

Hlavné výhody:

 • aktivizuje pôdne organizmy
 • zmenšuje pôdnu eróziu
 • rýchlym vývojom konkuruje burinám
 • prerušuje osevný postup
 • podporuje rôzne typy prekorenenia pôdy
 • bez krížokvetých rastlín (bez hostiteľských rastlín pre nádorovku kapustovú)
 • uskladnenie živín v biomase
 • fixácia dusíka zo vzduchu prostredníctvom strukovín

__________________________________________________________

KWS AckerFit Wintergreen (KWS AckerFit Wintergrün)

Miešanka, ktorá nevymrzne

ZmKWS AckerFit Wintergreenes: repica olejnatá, mätonoh mnohokvetý, raž siata

Termín sejby: optimálne od polovice augusta do konca septembra

Výsevok: 1 balenie na 0,7 – 0,8 ha

 

Hlavné výhody:

 • znižuje straty živín cez zimu
 • aktivizuje pôdne organizmy
 • zmenšuje pôdnu eróziu
 • rýchlym raným vývojom konkuruje burinám
 • prerušuje osevný postup
 • podporuje rôzne typy prekorenenia pôdy
 • zabezpečuje uskladnenie živín v biomase
 • vyššia spotreba vody na jar ››› lepšia pojazdnosť (nosnosť) pôdy
 • zmes bez strukovín ››› možnosť použitia prírodných hnojív na jeseň
 

 
KWS